ยืน1ยาวๆ Lisa BLACKPINK ไอจีพุ่งขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทะลุ63ล้าน
10月15     楊子品
10月28     吉琦芬
10月15     楊子品
10月27     章晶雅
10月26     荊亨燕
10月17     吉琦芬